1. Jak widzi dziecko? (0-8 lat)

jak widzi dziecko

 

 

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka głuchoniewidomego

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

 

3. Kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży ze złożoną niepełnosprawnością

kompleksowa rehabilitacja

 

 

4. Makieta dla niewidomych

 

 

 

5. Wczesne wspomaganie dziecka niepełnosprawnego wzrokowo