oferta rehabilitacyjna:

 

- wspomaganie rozwoju i terapia wyrównująca deficyty …

- usprawnianie widzenia oraz dobór i nauka posługiwania się pomocami

optycznymi i nieoptycznymi,

- orientacja i samodzielne poruszanie się na terenie domu, placówki oświatowej

i na trasach według życzenia pacjenta,

- dobór i zaopatrzenie w białą laskę,

- diagnostyka rozwoju i terapia psychologiczno -tyflologiczna,

- indywidualna terapia psychologiczna dla rodzin,

- terapia i poradnictwo logopedyczne,

- nauka komunikacji pozawerbalnej,

- rehabilitacja i masaż,

- integracja sensoryczna,

- poradnictwo w zakresie wyboru szkoły, zawodu