dzieci Oferta rehabilitacyjna:

- wczesne indywidualne wspomaganie rozwoju dzieci niewidomych

i słabowidzących,

- usprawnianie widzenia oraz dobór i trening w posługiwaniu się prostymi

pomocami  optycznymi i nieoptycznymi,

- orientacja i samodzielne poruszanie się  w domu, najbliższym otoczeniu

domu oraz w placówce oświatowej,

-  dobór pre – laski i zaopatrzenie w białą laskę

- poradnictwo w przystosowaniu mieszkania do potrzeb niewidomego dziecka,

- diagnostyka rozwoju i terapia psychologiczno - tyflologiczna,

- indywidualna terapia psychologiczna dla rodzin,

- terapia i poradnictwo logopedyczne,

- nauka komunikacji pozawerbalnej,

- rehabilitacja ruchowa i masaż,

- integracja sensoryczna ,

- poradnictwo w zakresie wyboru ścieżki edukacyjnej



Poradnia jest miejscem przyjaznym mamom karmiącym piersią

 

Od połowy października dodatkowe zajęcia są realizowane na terenie przedszkoli:

1) nr 116 na os. Pod Lipami 107

2) nr 81 na ul. Limbowa 2

3) nr 164 na ul. Libelta