Stowarzyszenie powstało w 2000 roku z inicjatywy pełnosprawnych pracowników poradni

rehabilitacji niewidomych i słabowidzących oraz niepełnosprawnych przyjaciół, którym

nieobojętne były dalsze losy rehabilitacji osób z uszkodzonym wzrokiem.

 

Obecny skład władz Stowarzyszenia:

 

Zarząd:

Przewodnicząca Hanna Pracharczyk
Vice-przewodnicząca Halina Zielazek
Skarbnik Danuta Podleśna
Sekretarz Jolanta Szematowicz-Reks
Członek Henryk Lubawy

 

 

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Tomasz Chromiński
Zastępca Przewodniczącego Renata Jóźwiak
Członek Dagmara Szymkowiak