Oferta rehabilitacyjna

 

- orientacja i samodzielne poruszanie się niewidomych i słabowidzących na

trasach wskazanych przez niepełnosprawnego,

- dobór i nauka posługiwania się pomocami optycznymi i nieoptycznymi,

- dobór i nauka posługiwania się sprzętem mówiącym lub obrajlowionym

ułatwiającym naukę i samodzielną egzystencję ,

- nauka czynności dnia codziennego technikami bezwzrokowymi,

- indywidualna terapia psychologiczna,

- terapia i poradnictwo logopedyczne,

- rehabilitacja ruchowa, zajęcia fitness, joga

- pre- i reorientacja zawodowa,

- informacja o ośrodkach zajmujących się rehabilitacją zawodową i pośrednictwem

w zatrudnieniu,