Poradnia rozpoczęła działalność jako pierwsza w Polsce

w dniu 1.11.1982r.

Do 31.12.2000r. była publiczną placówką służby zdrowia,

od 1.01.2001r. działa jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej,

której organem założycielskim jest stowarzyszenie.

Poradnia mieści się w siedzibie stowarzyszenia

na os. Kosmonautów 110 (Winogrady)

Mapka dojazdowa