"Wady wzroku, optodysleksja, zaburzenia

akomodacji i percepcji wzrokowej

w praktyce pedagogicznej" 

Termin 17.IX.2016r.(sobota)

forma: wykład/warsztat ( 8 godzin + godzinny okrągły stół)

początek 10.00

Kurs skierowany do nauczycieli przedszkoli, klas 0-3 , pracowników Poradni

Pedagogiczno-Psychologicznych, tyflopedagogów oraz innych zainteresowanych

tematem

Prowadząca: Marzena Żółtaniecka dyplomowana

ortoptystka, 25 lat pracy z dziećmi zezującymi

słabo widzącymi (Woj. Por. Okulistyczna-Opole)

mgr tyflopedagiki-Ośrodek Dziecięcej Rehabilitacji

Noworodka i Małego Dziecka Medicus-Opole,

Wyższa Szkoła Zarządz. i Administr.Opole-kierunek

tyflopedagogika,pracownik dydaktyczny i naukowy

Politechniki Wrocławskiej-przedmiot widzenie

obuoczne i strabologia

pasjonatka i propagatorka ortoptyki pediatrycznej

we wczesnym wspomaganiu rozwoju widzenia u

dzieci

Program:

I.

Wstęp

Narząd wzroku –film nr 1

Model funkcjonowania wzrokowego A. Corn

II .

Zawartość programowa:

1. Emmetropia i ametropia podstawy

a. nadwzroczność,

b. krótkowzroczność

c. astygmatyzm.

d. statystyka występowania wad wzroku

* przerwa kawowa

 

2. Zaburzenia widzenia obuocznego

a. zez

b. niedowidzenie.

c. Konsekwencje psychopedagogiczne choroby zezowej

 

3. Akomodacja:

a. Pojęcia podstawowe, pomiar, zaburzenia

b. ćwiczenia warsztaty

* przerwa obiadowa (catering na koszt uczestników)III.

4. Optodysleksja

a. Przyczyny, objawy

b. Ćwiczenia warsztatowe

c. Joga dla oczu/ samoleczenie wzroku

 

5. Zaburzenia percepcji wzrokowej

6. Koordynacja wzrokowo ruchowa

*przerwa kawowa

7. Pojęcia i normy schorzeń układu wzrokowego słabo widzących uczniów

a. następstwa funkcjonalne wybranych schorzeń narządu wzroku,

b. słowniczek pojęć i analiza dokumentacji medycznej pod kątem zrozumienia problemu i użyteczności dla własnej pracy pedagogicznej,

rozmowy z uczniem i rodzicami

c. dostosowania warunków zewnętrznych do pracy z uczniem słabo widzącym

d. pomoce optyczne

e. ćwiczenia

8. współczesne tendencje w pedagogice specjalnej, w tym w tyflopedagogice

9. podsumowanie i ankieta

10. wręczenie zaświadczeń

 

Miejsce: Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego os. Kosmonautów 110 (dzielnica Winogrady)

 

Organizator zapewnia:

- doświadczonego wykładowcę,

- materiały,

- kawę, herbatę, ciasteczka w przerwach,

- możliwość zamówienia cateringu na koszt uczestnika,

- zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Odpłatność:280 zł

zgłoszenia e-mailem: stowarzyszenie_rnis@poczta,onet.pl

osoba odpowiedzialna za organizację: Edyta Bartoszek