ROK 20181. Kurs czytania i pisania pismem punktowym

 L.Braille,a (dla widzących)

warunek rozpoczęcia kursu-zgłoszenie się 5-6 osób widzących


Ilość godzin: 20 ( 4 spotkania po 5 godz.)

Miejsce: siedziba stowarzyszenia os.Kosmonautów 110 w Poznaniu

 Organizator zapewnia:

-instruktora z przygotowaniem merytorycznym,

-podręcznik do nauki brajla,tabliczkę i rysik, które od 1-go dnia przechodzi na własność uczestnika,

-papier brajlowski,

-wydawnictwa w brajlu do ćwiczenia,

-kawę, herbatę ,wodę ,ciasteczka w przerwach,

-małe grupy 5-6 osobowe

-zaświadczenie o udziale,zakończonym pozytywnie egzaminem z czytania i pisania pismem punktowym

 

zapisy do 15 kwietnia br. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odpłatność-500 zł.

wpłaty do końca marca br.

Osoba odpowiedzialna za rekrutację i organizację: Katarzyna Glema tel. 600 738 171

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

 

2. Rehabilitacja wzroku słabowidzących (16 godz.) -

KURS ODWOŁANY - wpłaciło tylko 5 osób, zwracamy wpłaty, przepraszamy!!

kurs pogłębiający wiedzę dla terapeutów pracujących z osobami z deficytami wzrokowymi np. tyflopedagogów

 

W programie :

- przyczyny i następstwa funkcjonalne słabowzroczności ,

- interpretacja dokumentacji medycznej,

- funkcjonalna ocena widzenia,

- stymulowanie, rozwijanie i usprawnianie widzenia,

- pomoce optyczne i nieoptyczne,

- dziecko słabowidzące w klasie

 

 Termin: 10-11.IX.2016 rok 

Prowadząca: dr Antonina Adamowicz-Hummel Zakład Tyflopedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Ilość miejsc: 20-25 osób

Miejsce: Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego os. Kosmonautów 110 (dzielnica Winogrady),

 

Organizator zapewnia:

- wykładowcę z wieloletnim stażem ,

- materiały,

- kawa, herbata, woda,ciasteczka w przerwach,

- możliwość zamówienia obiadu (catering) na koszt uczestnika,

- zaświadczenie ukończenia kursu

Odpłatność: 500 zł

Zgłoszenia e-mailem :Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. są jeszcze wolne miejsca!!

Osoba odpowiedzialna za rekrutację i organizację kursu-Edyta Bartoszek

 


 

 

3. "Wady wzroku, optodysleksja, zaburzenia

akomodacji i percepcji wzrokowej

w praktyce pedagogicznej"

Termin 17.IX.2016r.(sobota)

forma: wykład/warsztat ( 8 godzin + godzinny okrągły stół)

początek 10.00

Kurs skierowany do nauczycieli przedszkoli, klas 0-3 , pracowników Poradni

Pedagogiczno-Psychologicznych, tyflopedagogów oraz innych zainteresowanych

tematem

Prowadząca: Marzena Żółtaniecka dyplomowana

ortoptystka, 25 lat pracy z dziećmi zezującymi

słabo widzącymi (Woj. Por. Okulistyczna-Opole)

mgr tyflopedagiki-Ośrodek Dziecięcej Rehabilitacji

Noworodka i Małego Dziecka Medicus-Opole,

Wyższa Szkoła Zarządz. i Administr.Opole-kierunek

tyflopedagogika,pracownik dydaktyczny i naukowy

Politechniki Wrocławskiej-przedmiot widzenie

obuoczne i strabologia

pasjonatka i propagatorka ortoptyki pediatrycznej

we wczesnym wspomaganiu rozwoju widzenia u

dzieci

Program:

I.

Wstęp

Narząd wzroku –film nr 1

Model funkcjonowania wzrokowego A. Corn

II .

Zawartość programowa:

1. Emmetropia i ametropia podstawy

a. nadwzroczność,

b. krótkowzroczność

c. astygmatyzm.

d. statystyka występowania wad wzroku

* przerwa kawowa

 

2. Zaburzenia widzenia obuocznego

a. zez

b. niedowidzenie.

c. Konsekwencje psychopedagogiczne choroby zezowej

 

3. Akomodacja:

a. Pojęcia podstawowe, pomiar, zaburzenia

b. ćwiczenia warsztaty

* przerwa obiadowa (catering na koszt uczestników)III.

4. Optodysleksja

a. Przyczyny, objawy

b. Ćwiczenia warsztatowe

c. Joga dla oczu/ samoleczenie wzroku

 

5. Zaburzenia percepcji wzrokowej

6. Koordynacja wzrokowo ruchowa

*przerwa kawowa

7. Pojęcia i normy schorzeń układu wzrokowego słabo widzących uczniów

a. następstwa funkcjonalne wybranych schorzeń narządu wzroku,

b. słowniczek pojęć i analiza dokumentacji medycznej pod kątem zrozumienia problemu i użyteczności dla własnej pracy pedagogicznej,

rozmowy z uczniem i rodzicami

c. dostosowania warunków zewnętrznych do pracy z uczniem słabo widzącym

d. pomoce optyczne

e. ćwiczenia

8. współczesne tendencje w pedagogice specjalnej, w tym w tyflopedagogice

9. podsumowanie i ankieta

10. wręczenie zaświadczeń

 

Miejsce: Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego os. Kosmonautów 110 (dzielnica Winogrady)

 

Organizator zapewnia:

- doświadczonego wykładowcę,

- materiały,

- kawę, herbatę, ciasteczka w przerwach,

- możliwość zamówienia cateringu na koszt uczestnika,

- zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Odpłatność:280 zł

zgłoszenia e-mailem: stowarzyszenie_rnis@poczta,onet.pl

osoba odpowiedzialna za organizację: Edyta Bartoszek

 


 

 

 

4. Metoda Ruchu Rozwijającego

W.Sherborne- Poziom I


Nowy termin: 13-14.V.2017r.


Prowadzący:

mgr. Dariusz Okrzesik psycholog, absolwent AWF

Termin: 12-13.11.2016r.

Zgłoszenia: na adres mailowy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub telefonicznie:61-8200512 ,

Miejsce: Przedszkole nr 116 Poznań os. Pod Lipami 107

(dzielnica Winogrady).

 

Dojazd: autobusy:z Dworca PKS -71, z Dworca PKP-51 oraz 69,78,82

tramwaje w pobliżu (do Ronda Solidarność) :4 i 10

 

Odpłatność: 400 zł przelewem na konto stowarzyszenia (nr na

I-szej stronie www.srnis.org ) lub osobiście w siedzibie

stowarzyszenia

 

Organizator zapewnia:

kawę, herbatę, wodę, ciasteczka

podczas przerwy

 

Poziom I

-kurs (18 godz. lekcyjnych) dla początkujących

-profesjonalistów.

Na koniec uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu

kursu,podpisane przez prowadzącego, uprawniające do

samodzielnej pracy MRR V.Sherborne.

Na zajęcia praktyczne (sala gimnastyczna) wskazany jest

odpowiedni wygodny i ciepły strój, stopy w skarpetach.

Osoba odpowiedzialna za rekrutację i organizację kursu-Danuta

Podleśna

Zapraszam

 


 

5. Metoda Dobrego Startu- część praktyczna

kurs odwołany!!!


prowadząca: mgr Ewa Jakacka

Termin: 15-16.X.2016r.

Miejsce: Przedszkole nr 116 os. Pod Lipami 107

(Winogrady-Poznań)

Odpłatność: 400 zł

osoba odpowiedzialna za rekrutację i organizację: Danuta Podleśna

 
6. STYMULACJA BAZALNA (dla terapeutów)

Prowadząca: Teresa Wysocka- ekspert SB (Włochy )

Terminy:

XXXVI 6.02-8.02.2016r. -poziom pogłębiający

6.02. godz. 13.30-19.00

7.02. godz. 9.00-18.30

8.02. godz. 8.30-12.00

 

XXXVII 8.02-10.02.2016r. -poziom podstawowy

8.02. godz. 13.00-19.00

9.02. godz. 9.00-18.00

10.02. godz. 9.00-12.30

 

XXXVIII 29.03-31.03.2016r.-poziom podstawowy

29.03. godz. 13.00-19.30

30.03. godz. 9.00-18.00

31.03. godz. 9.00-12.00

 

XXXIX 31.03-2.04.2016r. -poziom podstawowy

31.03.godz. 13.00-19.00

1.04. godz. 9.00-18.30

2.04. godz. 9.00-12.00

 

XL 4.05-6.05. 2016 - poziom podstawowy

4.05. godz. 13.30-19.30

5.05. godz. 9.00-18.00

6.05. godz.9.00-12.30

 

XLI 20.08-22.08.2016r. -poziom podstawowy

20.08. godz. 13.30-19.30

21.08. godz. 9.00-18.30

22.08. godz. 9.00-12.00

 

XLII 22.08-24.08.2016r.- poziom pogłębiający

22.08.godz. 13.00-19.00

23.08. godz. 9.00-18.30

24.08. godz. 8.30-12.00

 

XLIII 29.10-31.10.2016r.-poziom pogłębiający (komplet)

29.10. godz. 13.30-19.00

30.10. godz. 9.00-18.30

31.10. godz. 8.30-11.30

 

XLIV 2.11- 4.11.2016r. -poziom pogłębiający (komplet)

2.11.godz. 13.00-18.30

3.11.godz. 9.00-18.30

4.11.godz. 9.00-12.00

 

Po zapełnieniu się wszystkich miejsc-będziemy zapisywać po kilka

osób na listy rezerwowe przy każdym terminie). Zdarzają się rezygnacje.

Listę rezerwową likwidujemy w momencie ogłoszenia nowych terminów

na rok 2017 czyli - 1 listopada 2016r.

Kandydaci na kursantów sami wybierają termin spośród proponowanych

i wysyłają do stowarzyszenia informacje e-mailem na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .My odpisujemy i potwierdzamy

wpisanie kandydata na listę chętnych w wybranym terminie. Następnie należy

dokonać wpłaty połowy należności za kurs. Wówczas następuje wpisanie na

listę uczestników. II ratę należy wpłacić na konto najpóźniej na miesiąc przed

kursem.

Przypominamy, że organizujemy szkolenia na poziomie podstawowym

i pogłębiającym. Dobrze zrobić przerwę między kursami na zdobycie 

doświadczenia.

Odpłatność: 640 zł

 Miejsce:: Poznań- Grunwald ul. Ognik 20 C I piętro WTZ "Krzemień"(dzielnica

Grunwald).

Dojazd z dworców PKP i PKS tramwajem nr 6 do przystanku

Grochowska.następnie przesiadka na autobus nr 82 ( 2 przystanki, wysiąść przy

aptece). Przejść przez ulicę Grochowską i kierować się na kościół, który mijamy

po lewej stronie.Następnie przekraczamy wąską uliczkę Swoboda idziemy alejką

prosto do białego piętrowego budynku. Schodami zewnętrznymi wchodzimy na

piętro. Dalej żółte kartki z informacją o kursie w oknach poprowadzą do drzwi

wejściowych (dzwonek z prawej strony).

 

W pobliżu są noclegi w: Hotelu Mat's (ul. Bułgarska), Hotelu Gold (ul.

Bukowska), City Center House (ul. Racławicka 87) oraz w akademikach,

hostelach,schroniskach młodzieżowych i pensjonatach, których w Poznaniu jest

duży wybór-szukamy ofert w internecie-przeglądarka hotelowa Trivago (ceny od 22 zł za

nocleg).

Organizator zapewnia (poziom podstawowy i pogłębiający):

- wykładowcę z międzynarodowym certyfikatem eksperta SB,

- teczkę z materiałami,

- kawę, herbatę, wodę i ciasteczka w przerwach,

- pośredniczy w zamówieniu cateringu na koszt uczestnika

- nagrania materiałów na nowe pen-drivy, przyniesione przez uczestników w

oryginalnych ,zamkniętych opakowaniach

- na zakończenie wręczenie certyfikatów Międzynarodowego Stowarzyszenia SB

 

Uczestnicy przywożą:

poziom podstawowy:

- 1 duża poducha,

- 1 duży koc lub bawełniane prześcieradło,

- 2 duże ręczniki,

- 2 małe ręczniki,

- aparat fotograficzny/kamerę,

- wygodną odzież,

- ew. pen-drive

poziom pogłębiający:

- 1 duża poducha,

- 1 duży ręcznik,

- 1 duży koc lub bawełniane prześcieradło,

- balsam do ciała,

- 10 małych przedmiotów codziennego użytku,

- aparat fotograficzny/kamerę,

- wygodny strój,


Prosimy dokonywać wpłat przelewem .(nr konta znajduje się na

stronie głównej www.srnis.org na dole) lub w siedzibie

Stowarzyszenia na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i

Słabowidzących os. Kosmonautów 110 w Poznaniu (przekazy

pocztowe giną!!). Na wpłatę II raty czekamy najpóźniej na miesiąc

przed rozpoczęciem kursu .Prosimy o w miarę szybkie decyzje. Grupy

są małe-max. 20 osób.

Czas oczekiwania umili lektura książek prof. A. Frohlicha, która

można zakupić w sklepie internetowym www.ambienTEresa.com

 

Osoby odpowiedzialna za rekrutację -Hanna Pracharczyk i

organizację: Marcelina Pracharczyk-Pucher

Do zobaczenia